Vanda Consulting - De man achter de zaak

Vanda Consulting, bvba
Informatica & Management

De man achter de zaak

Vanda Consulting werd opgericht door dr. ir. Hans Janssens, die als programmeur, analyst, projectleider en informatica-manager een jarenlange ervaring opbouwde in verschillende bedrijven, onder andere bij Philips, Norsk Hydro, Sidmar, Wang (thans Getronics) en Minit. Hierbij maakte hij kennis met de meest diverse hardware en software, en in de meest uiteenlopende omstandigheden. Sinds 1994 is hij gastdocent voor informatica en project management aan de EHSAL in Brussel.

Verschillende artikels over informatica, een boek over relationele databanken, cursussen over onder andere informatie-analyse, en het voorzitterschap van een drietal NOVI-conferenties (in Nederland) getuigen van zijn vakkennis. Zijn ingenieursopleiding (Gent, 1976) werd aangevuld met een doctoraat in de informatica (Antwerpen, 1991) en het Advanced Management Program aan de Vlerick School (Gent, 1993-94).

Klik hier voor een volledig curriculum vitae. Ook een artikel over zijn starterservaringen is beschikbaar.

Home
Leverbare diensten
Enkele projectbeschrijvingen